Dinsdag 8 september
13.00 – 14.30 uur

Webinar Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden (WARM)

Gemeenten, RES-regio’s en provincies zijn druk bezig met het maken van plannen om de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie te verduurzamen. Aardwarmte is één van de bronnen die ingezet kan worden als collectieve warmteoptie in een warmtenet. Het potentieel van aardwarmte is dynamisch van aard en verandert door nieuwe inzichten van de ondergrond of in de warmtevraag. Daarom is de studie WARM (Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden) uitgevoerd.

In dit webinar leggen EBN, Berenschot en Panterra Geoconsultants uit hoe WARM een handvat kan bieden voor het opnemen van aardwarmte in de Transitievisie Warmte of Regionale Energiestrategie. WARM biedt gemeenten en RES-regio’s meer inzicht in de mogelijkheden in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie. Tevens wordt er in dit webinar een update gegeven over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van UDG (ultradiepe geothermie) en wordt er verteld over het SCAN-programma en wat voor resultaten SCAN oplevert.

Programma webinar

 • 13.00 -13.05 uur
  • Introductie door presentator (Marcel Hoenderdos)
 • 13.05- 13.25 uur
  • Het verduurzamen van de warmtevraag en de rol van aardwarmte als duurzame warmtebron. Introductie op WARM. (Nora Heijnen)
 • 13.25 – 13.40 uur
  • Wat levert het SCAN-onderzoek op en wat kan u er mee? Wat is de huidige status van UDG?  (Timme van Melle)
 • 13.40 – 14.15 uur
  • Presentatie WARM: een toelichting op de studie en hoe u er mee aan de slag kunt. (Joachim Schellekens Berenschot en Coen Leo Panterra Geoconsultants)
 • 14.15 – 14.30 uur
  • Panelgesprek: Hoe kunnen gemeenten en RES-regio’s aan de slag met aardwarmte in de RES en TVW? En waar kunnen zij met vragen terecht?